Teenused

Pereteraapia

Pereteraapias lahendatakse probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedaste ning teiste oluliste inimestega. Fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt ning probleemilahendusoskuste paranemine.